Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 của mã trái phiếu VIC11502 (Trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tải sản)

19/05/2017 04:38

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 (kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 25/05/2017 đến và không bao gồm ngày 27/11/2017”) của mã trái phiếu VIC11502 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”)

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại: (84-4) 3974 9999

- Fax: (84-4) 3974 8888

- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC11201701

- Mã chứng khoán: VIC11502

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mức lãi suất áp dụng:  11,150%/năm

- Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 25/05/2017 đến và không bao gồm ngày 27/11/2017.

- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 04: là ngày 27/11/2017 (do ngày 25/11/2017 và ngày 26/11/2017 không phải ngày làm việc)

Trân trọng thông báo./.