Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 của mã trái phiếu VIC11503 (Trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tải sản)

26/06/2017 10:49
Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 (từ và bao gồm ngày 30/06/2017 đến và không bao gồm ngày 02/01/2018) của mã trái phiếu VIC11503 như sau:
- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3974 9999
- Fax: (84-4) 3974 8888
- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC11201702
- Mã chứng khoán: VIC11503
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mức lãi suất áp dụng: 11,175%/năm
- Thời gian áp dụng: Từ và bao gồm ngày 30/06/2017 đến và không bao gồm ngày 02/01/2018
- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 04: Ngày 02/01/2018 (do ngày 30/12/2017, 31/12/2017, 01/01/2018 không phải là ngày làm việc nên ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính lãi 04 sẽ là ngày làm việc tiếp theo)
Trân trọng thông báo./.