EN|VN

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 của mã trái phiếu VIC122020 (mã chứng khoán VIC11901)

17-03-2020

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 (“kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 25/03/2020 đến và không bao gồm ngày 25/09/2020”) của trái phiếu VIC122020 (mã chứng khoán VIC11901) như sau:
- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 3974 9999
- Fax: (84-24) 3974 8888
- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC122020
- Mã chứng khoán: VIC11901
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mức lãi suất áp dụng: 10,525%/năm
- Thời gian áp dụng: Từ và bao gồm ngày 25/03/2020 đến và không bao gồm ngày 25/09/2020
- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 03: 25/09/2020.

Trân trọng thông báo.