EN|VN

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 của Trái phiếu VIC11202001 (mã chứng khoán VIC11813)

24-04-2020

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 (“tính từ và bao gồm ngày 05/05/2020 đến và không bao gồm ngày 05/11/2020”) của Trái phiếu VIC11202001 (mã chứng khoán VIC11813) như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: (84-24) 3974 9999

- Fax: (84-24) 3974 8888

- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC11202001

- Mã chứng khoán: VIC11813

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mức lãi suất áp dụng: 10,375%/năm

- Thời gian áp dụng: Từ và bao gồm ngày 05/05/2020 đến và không bao gồm ngày 05/11/2020

- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 04: 05/11/2020.

 

Trân trọng thông báo!