EN|VN

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 của trái phiếu VIC112020 (mã chứng khoán VIC11814)

17-06-2020

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 (“kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 25/06/2020 đến và không bao gồm ngày 25/12/2020”) của trái phiếu VIC112020 (mã chứng khoán VIC11814) như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: (84-24) 3974 9999

- Fax: (84-24) 3974 8888

- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC112020

- Mã chứng khoán: VIC11814

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mức lãi suất áp dụng: 10,25%/năm

- Thời gian áp dụng: Từ và bao gồm ngày 25/06/2020 đến và không bao gồm ngày 25/12/2020

- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 04: 25/12/2020.

 

Trân trọng thông báo.