EN|VN

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ TỨC NĂM 2020 BẰNG CỔ PHIẾU

10-08-2021

Tập đoàn Vingroup xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
Mã chứng khoán: VIC
Mã ISIN: VN000000VIC9
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cổ tức
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2021
Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu
- Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 1.000 : 124,9999297 (mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần được nhận cổ tức bằng 124,9999297 cổ phần)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phiếu VIC sẽ được quyền nhận thêm: 789 x 124,9999297/1000 = 98,625, làm tròn xuống thành 98 cổ phiếu VIC, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
Giá trị chênh lệch dương giữa lợi nhuận của Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Tập đoàn Vingroup.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup, địa chỉ tại số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần). Người liên hệ Bà Ngô Thị Nguyệt. Điện thoại: 024 39749999 (số máy lẻ 9751), email: v.nguyetnt1@vingroup.net.
Khi đến vui lòng xuất trình Giấy CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã được cấp (nếu có).
Trân trọng.