EN|VN

Báo cáo về việc trở thành Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vincom

01-02-2012

Báo cáo về việc trở thành Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vincom:

Bà Phạm Thu Hương  trở thành Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vincom.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây