EN|VN

Công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Vincom

01-02-2012

Công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn:

Nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Ông Phạm Nhật Vượng
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây