EN|VN

Quyết định số 06/2012/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom

05-03-2012

Công ty Cổ phần Vincom công bố thông tin Quyết định số 06/2012/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC của Hội đồng Quản trị (V/v: Thông qua kế hoạch phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế).

Chi tiết Quyết định mời Quý vị tải về tại đây