EN|VN

Quyết định số: 10/2012/QĐ-CT-VINPEARL

22-03-2012

Quyết định Số: 10/2012/QĐ-CT-VINPEARL của Chủ tịch Công ty Công ty TNHH Một TV Vinpearl (V/v: Thông qua chủ trương giải thế của Công ty TNHH Du lịch Sinh Thái Nam Qua).

Chi tiết Quyết định mời Quý vị tải về tại đây