EN|VN

Quyết định số 08/2012/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC: Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty CP Vincom

27-03-2012

Công ty CP Vincom trân trọng công bố thông tin: Quyết định số 08/2012/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC của Hội đồng Quản trị Công ty (V/v: Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty)

Chi tiết văn bản, Quý vị vui lòng xem
tại đây