EN|VN

CV số: 118/2012/CV-VINCOM JSC-PC

29-03-2012

Công ty CP Vincom trân trọng công bố thông tin: CV số: 118/2012/CV-VINCOM JSC-PC (V/v: Công ty đã nhận văn bản chấp thuận nguyên tắc về việc cho niêm yết Trái phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore).

Chi tiết văn bản, Quý vị vui lòng xem tại đây