EN|VN

CV số: 146/2012/CV-VINCOM JSC-PC (V/v: Công bố thông tin về việc thay đổi tên Công ty)

14-04-2012

Công ty CP Vincom trân trọng công bố thông tin: "CV số: 146/2012/CV-VINCOM JSC-PC (V/v: Công bố thông tin về việc thay đổi tên Công ty)".

- Công văn công bố thông tin, mời Quý vị xem tại đây

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mời Quý vị xem tại đây