EN|VN

CV số: 148/2012/CV-VINGROUP-PC

17-04-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin:
- CV số: 148/2012/CV-VINGROUP-PC (V/v: Bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý Tập đoàn).

Văn bản chi tiết, mời Quý vị xem tại đây