EN|VN

CV số: 149/2012/CV-TGĐ-VINGROUP (V/v: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh)

17-04-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin:
-
CV số: 149/2012/CV-TGĐ-VINGROUP (V/v: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh).

Văn bản chi tiết, Quý vị vui lòng xem tại đây