EN|VN

CV số: 173/2012/CV-VINGROUP-PC

23-04-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin: CV số: 173/2012/CV-VINGROUP-PC (V/v: Công bố thông tin về việc thay đổi hộp thư điện tử (email) dùng để CBTT của Tập đoàn Vingroup).

- Chi tiết văn bản, Quý vị vui lòng xem tại đây