EN|VN

CV số: 224/2012/CV-VINGROUP-PC

26-04-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin: CV số: 224/2012/CV-VINGROUP-PC (V/v: Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Tập đoàn Vingroup).

- Chi tiết văn bản, Quý vị vui lòng xem tại đây