EN|VN

Quyết định Số 17/2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP

24-05-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin: Quyết định Số 17/2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP của Hội đồng Quản trị (V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản).

Chi tiết văn bản, vui lòng xem tại đây