EN|VN

Công văn số: 278/2012/CV-TGĐ-VINGROUP

31-05-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin:

Công văn số: 278/2012/CV-TGĐ-VINGROUP (V/v: Thay đổi giá trị khoản phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế) ban hành ngày 30 tháng 5 năm 2012.

- Văn bản chi tiết, Quý vị vui lòng xem tại đây