EN|VN

Quyết định số 18/2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP

14-06-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin: Quyết định số 18/2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP.
V/v: Tăng vốn Điều lệ (căn cứ vào kết quả phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức) và sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Vingroup ban hành ngày 13/6/2012.

- Văn bản chi tiết, Quý vị vui lòng xem tại đây