EN|VN

Quyết định số 19 & 20/2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP

15-06-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin: Quyết định số 19 & 20/2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP (V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật mới của Tập đoàn Vingroup) ban hành ngày 14/6/2012.

- Văn bản chi tiết, Quý vị vui lòng xem tại đây