EN|VN

Quyết định số 21/2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP

20-06-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin: Quyết định số 21 của HĐQT (Thông qua việc Công ty TNHH Một TV Vinpearl tham gia góp vốn thành lập các Công ty con) ban hành ngày 19/6/2012.

- Văn bản chi tiết, Quý vị vui lòng xem tại đây