EN|VN

Công văn số: 309/2012/CV-TGĐ-VINGROUP

21-06-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin: CV số: 309/2012/CV-TGĐ-VINGROUP (V/v: Công bố thông tin thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn Vingroup) ban hành ngày 20/6/2012.

- Chi tiết CV số: 309/2012/CV-TGĐ-VINGROUP, Quý vị vui lòng xem tại đây

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn Vingroup, Quý vị vui lòng xem tại đây