EN|VN

Công văn số: 319/2012/CV-TGĐ-VINGROUP

28-06-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin: CV số: 319/2012/CV-TGĐ-VINGROUP (V/v: Thay đổi kế hoạch phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế) ban hành ngày 28/6/2012.

Chi tiết Công văn, Quý vị vui lòng xem tại đây