EN|VN

Công văn số: 323/2012/CV-TGĐ-VINGROUP

29-06-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin: CV số: 323/2012/CV-TGĐ-VINGROUP (V/v: Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty con) ban hành ngày 29/6/2012.

Chi tiết Công văn, Quý vị vui lòng xem tại đây