EN|VN

Công văn số: 336/2012/CV-TGĐ-VINGROUP

10-07-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin: CV số: 336/2012/CV-TGĐ-VINGROUP (V/v: Niêm yết thành công Trái phiếu chuyển đổi quốc tế bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore) ban hành ngày 09/07/2012.

Chi tiết Công văn, Quý vị vui lòng xem tại đây