EN|VN

CV số: 259/2012/CV-TGĐ-VINGROUP (V/v: Công bố thông tin thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

03-08-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin: CV số: 259/2012/CV-TGĐ-VINGROUP (V/v: Công bố thông tin thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn Vingroup) ban hành ngày 03/8/2012

Thông tin chi tiết CV số: 259/2012/CV-TGĐ-VINGROUP vui lòng xem tại đây

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (Bổ sung Ngành nghề Kinh doanh - Thay đổi Địa chỉ Chi nhánh & Địa điểm Kinh doanh)