EN|VN

CV số: 386/2012/CV-TGĐ-VINGROUP (V/v: Công bố thông tin bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup)

04-09-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin: CV số: 386/2012/CV-TGĐ-VINGROUP (V/v: Công bố thông tin bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup) ban hành ngày 04/09/2012.

Thông tin chi tiết CV số: 386/2012/CV-TGĐ-VINGROUP vui lòng xem tại đây