EN|VN

CV số: 409/2012/CV-VINGROUP (V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông sáng lập trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng)

01-10-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố thông tin: CV số: 409/2012/CV-VINGROUP (V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông sáng lập trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng) ban hành ngày 01/10/2012.

Thông tin chi tiết CV số: 409/2012/CV-VINGROUP vui lòng xem tại đây