EN|VN

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản

23-10-2012

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Tổ chức đăng ký: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

- Trụ sở chính: 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: (84-4) 3974 9999

- Fax: (84-4) 3974 8888

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

- Mã chứng khoán: VIC

- Mệnh giá: 10,000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2012

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/11/2012 – 08/12/2012

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông