EN|VN

CV số: 448/2012/CV-TGĐ-VINGROUP (V/v: Công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong công ty liên kết)

29-10-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố CV số: 448/2012/CV-TGĐ-VINGROUP (V/v: Công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong công ty liên kết) ban hành ngày 29/10/2012.

Thông tin chi tiết CV số: 448/2012/CV-TGĐ-VINGROUP vui lòng xem tại đây