EN|VN

CV số: 460/2012/CV-VINGROUP (V/v: Tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012 của Tập đoàn Vingroup)

14-11-2012

Tập đoàn Vingroup trân trọng công bố CV số: 460/2012/CV-VINGROUP (V/v: Tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012 của Tập đoàn Vingroup) ban hành ngày 14/11/2012.


Thông tin chi tiết CV số: 460/2012/CV-VINGROUP vui lòng xem tại đây