EN|VN

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 của mã trái phiếu VIC11716 (Trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản)

27-06-2018

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 (“kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 03/07/2018 đến và không bao gồm ngày 03/01/2019”) của mã trái phiếu VIC11716 như sau: 

- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP 
- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
- Điện thoại: (84-24) 3974 9999 
- Fax: (84-24) 3974 8888 
- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC012020 - Mã chứng khoán: VIC11716 
- Mệnh giá: 100.000 đồng 
- Sàn giao dịch: HOSE 
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp 
- Mức lãi suất áp dụng: 10,825%/năm 
- Thời gian áp dụng: Từ và bao gồm ngày 03/07/2018 đến và không bao gồm ngày 03/01/2019. 
- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 03: 03/01/2019. 

Trân trọng thông báo./.