EN|VN

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 của mã trái phiếu VIC11711 (Trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản)

27-06-2018

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 (“kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 03/07/2018 đến và không bao gồm ngày 03/01/2019”) của mã trái phiếu VIC11711 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 3974 9999
- Fax: (84-24) 3974 8888
- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC072019
- Mã chứng khoán: VIC11711
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mức lãi suất áp dụng: 10,575%/năm
- Thời gian áp dụng: Từ và bao gồm ngày 03/07/2018 đến và không bao gồm ngày 03/01/2019.
- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 03: 03/01/2019.

Trân trọng thông báo./.