EN|VN

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 của mã trái phiếu VIC11707 (Trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản)

24-09-2018

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 (“kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 30/09/2018 cho đến và không bao gồm ngày 31/03/2019 của mã trái phiếu VIC11707 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 3974 9999

- Fax: (84-24) 3974 8888

- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC032019

- Mã chứng khoán: VIC11707

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mức lãi suất áp dụng: 10,70%/năm

- Thời gian áp dụng: Kỳ Tính Lãi 04 được tính từ và bao gồm ngày 30/09/2018 cho đến và không bao gồm ngày 31/03/2019. Tuy nhiên, do Ngày Đáo Hạn là ngày 31/03/2019 và không phải là một Ngày Làm Việc nên gốc và lãi cộng dồn của trái phiếu VIC11707 sẽ được thanh toán tại ngày 01/04/2019 và Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được hưởng thêm tiền lãi theo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 04 cho giai đoạn tính từ và gồm cả ngày 31/03/2019 đến nhưng không bao gồm ngày 01/04/2019 theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Trân trọng thông báo./.