EN|VN

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 của trái phiếu VIC122019 (Trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản)

21-12-2018

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 của trái phiếu VIC122019 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 39749350

- Fax: 024 39749351

- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC122019

- Mã chứng khoán: VIC11725

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mức lãi suất áp dụng: 10,8%/năm

- Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 28/12/2018 cho đến và không bao gồm ngày 28/06/2019.

- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 03: 28/06/2019

Trân trọng thông báo./.