EN|VN

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 của trái phiếu VIC122019 (Trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản)

24-06-2019

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 04 của trái phiếu VIC122019 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 39749350

- Fax: 024 39749351

- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC122019

- Mã chứng khoán: VIC11725

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mức lãi suất áp dụng: 10,8%/năm

- Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 28/06/2019 cho đến và không bao gồm ngày 28/12/2019. Tuy nhiên, do Ngày Đáo Hạn là ngày 28/12/2019 và không phải là một Ngày Làm Việc nên gốc và lãi cộng dồn của Trái Phiếu VIC122019 sẽ được thanh toán tại ngày 30/12/2019 và Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được hưởng thêm tiền lãi theo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 04 cho giai đoạn tính từ và gồm cả ngày 28/12/2019 đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2019 theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Trân trọng thông báo./.