EN|VN

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 05 của mã trái phiếu VIC012020 (Trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản)

26-06-2019

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 05 (“kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 03/07/2019 đến và không bao gồm ngày 03/01/2020”) của mã trái phiếu VIC11716 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: (84-24) 3974 9999

- Fax: (84-24) 3974 8888

- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC012020

- Mã chứng khoán: VIC11716

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mức lãi suất áp dụng: 11,05%/năm

- Thời gian áp dụng: Từ và bao gồm ngày 03/07/2019 đến và không bao gồm ngày 03/01/2020

- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 05: 03/01/2020.

Trân trọng thông báo.